Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo Dược sĩ Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Tuyển sinh - 11-05-2015

BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:148a/TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ hệ chính quy  năm 2015                                                                               Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2015     THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào...

Thông báo tuyển sinh Dược sĩ Cao đẳng hệ liên thông năm 2015

Tuyển sinh - 11-05-2015

  BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:…TS- CĐD        V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ             hệ liên thông  năm 2015  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                            Hải Dương, ngày 20 tháng...

Thông báo tuyển sinh Dược sĩ Trung cấp năm 2015

Tuyển sinh - 11-05-2015

BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:…TS- CĐD V/v tuyển sinh DSTC  năm 2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                            Hải Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2015   THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào tạo...

Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 năm 2014

Tuyển sinh - 22-09-2014

                     Nhà trường  gửi giấy báo trúng tuyển theo chuyển phát nhanh, đảm bảo bằng địa chỉ đăng ký dự thi của thí sinh đã ghi trong hồ sơ xét tuyển. Các thí sinh trúng tuyển sẽ tập trung tại trường...

Danh sách thí sinh trúng tuyển DSTC hệ CQ năm 2014

Tuyển sinh - 22-09-2014

   Hôm nay, 15/9/2014 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xét tuyển TCCN hệ chính quy năm 2014 như sau:             Khu vực 3: 11.0 điểm, các khu vực còn lại chênh nhau 0.5...

Thông báo xét tuyển NV2 DSCĐ hệ chính quy năm 2014

Tuyển sinh - 13-09-2014

                         BỘ Y TẾ      TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC                TW – HẢI DƯƠNG                     Số:678/TS-CĐD  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   ...

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2014

Tuyển sinh - 27-08-2014

            Hôm nay, 26/8/2014 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xét tuyển nguyện vọng 1 Dược sĩ cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:             Khu vực 3: 13.0 điểm, các khu...

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014

Tuyển sinh - 14-07-2014

  BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:88/ TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     V/v tuyển sinh DSTC  năm 2014                                                                                  Hải Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2014     THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào tạo dược...

Thông báo tuyển sinh đào tạo dược sĩ cao đẳng chính quy năm 2014

Tuyển sinh - 05-05-2014

BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:86 TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ  hệ chính quy  năm 2014                                                                                      Hải Dương, ngày 05...

Dan sách thí sinh TT DSCĐ_LT K3

Tuyển sinh - 03-01-2014

   Ngày 29/12/2013 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã họp và công bố danh sách trúng tuyển DSCĐ khóa 3 hệ liên thông Vừa làm vừa học như sau:    Hoặc theo đường link: http://www.mediafire.com/view/89fy44248e412oj/dsttk3_LT.XLS - Nhà trường  gửi giấy báo...